Wikia


Non-dun 2 is een ingewikkelde naam voor het allel van het TBX3 gen dat ervoor zorgt dat een paard geen dun/wildkleur heeft en ook niet de primitieve aftekeningen van het non-dun 1 allel. Kort gezegd: ieder paard zonder wildkleur en primitieve aftekeningen is homozygoot voor non-dun 2 (voor zover nu bekend).

Vroeger werd gedacht dat alle paarden met wildkleur/dun het allel 'D' zouden hebben. Alle paarden zonder dun zouden dan automatisch 'd' dragen. Inmiddels weet men dat er 3 vormen bestaan. D staat voor de oorspronkelijke dun/wildkleur. Nd1 (d1) blijkt een vorm te zijn waarin het paard wel primitieve aftekeningen heeft, maar niet de kenmerkende verdunning van D. Bij nd2 (d2) heeft een paard zowel de wildkleur/dun verdunning als de primitieve aftekeningen niet. Het is dus een 'gewone' kleur.

Om die reden is het ook moeilijk in een groep te plaatsen. D is duidelijk een verdunning, nd1 is meer een modifier, en nd2 zou je kunnen omschrijven als een modifier van D en nd1.

Non-dun 1 en non-dun 2 zijn pas in 2015 gevonden.

N.B.: Het is nog onduidelijk wat de sooty/countershading voor rol spelen, aangezien dat effect soms ook primitieve markeringen kan na-apen.

Genetica

Non-dun 2 is een allel van het T-box3 gen, ook wel TBX3 genaamd. De allelen dun/wildkleur en non-dun 1 horen ook bij TBX3. We korten het allel af met nd2 of soms als d2.

D is dominant over nd1 en nd2. Nd1 is weer dominant over nd2.

Als we dit toepassen op vos (ee), krijgen we de volgende genetica:

  • ee D/D = wildkleur vos
  • ee D/nd1 = wildkleur vos
  • ee D/nd2 = wildkleur vos
  • ee nd1/nd1 = vos met primitieve aftekeningen, maar zonder verdunning
  • ee nd1/nd2 = vos met primitieve aftekeningen, maar zonder verdunning
  • ee nd2/nd2 = vos

In Horse Reality

Omdat de ontdekking van nd1 en nd2 plaatsvond na het opzetten van het huidige systeem in HR, hebben we ze nog niet in de Bèta kunnen verwerken.